seperti ikan kena tuba

Maksud: Penduduk di sesuatu tempat atau kampung mendapat kemalangan secara beramai-ramai.

berkongsi