seperti kucing keguguran anak

Maksud: Berasa gelisah

berkongsi