seperti kuda kencing di papan

Maksud: Bercakap tidak tentu hujung pangkal

berkongsi