seperti kuda lepas dari pingitan

Maksud: Sangat gembira kerana bebas daripada kongkongan

berkongsi