seperti lepat dengan daun

Maksud: Sesuai atau padan benar (tidak boleh berpisah)

berkongsi