seperti merak mengigal di hutan

Maksud: Menunjukkan pandai kepada orang bodoh

berkongsi