seperti menukul paku lemah

Maksud: Payahnya mengajar orang malas

berkongsi