seperti parang mata dua

Maksud: Orang yang mendapat keuntungan daripada dua pihak

berkongsi