seperti pisau bermata dua

Maksud: Menarik keuntungan daripada kedua-dua belah pihak.

berkongsi