seperti pohon beringin ditiup angin

Maksud: Menentang kekerasan tanpa berlemah-lembut.

Contoh ayat: Baran seperti pohon beringin ditiup angin kerana dia akan bertindak keras terhadap orang yang mengasarinya.

berkongsi