seperti sutera dalam lukisan

Maksud: Sesuatu yang sudah bagus beroleh darjat atau tempat yang bagus pula

berkongsi