siapa luka siapa menyiuk, siapa sakit siapa mengaduh

Maksud: Siapa yang terasa apabila disindir, maka dialah yang bersalah

berkongsi