siar bakar berpuntung suluh

Maksud: Sesuatu perkara itu boleh diputuskan setelah cukup bukti dan keterangannya

berkongsi