siaran kilat

Maksud: Berita yang disiarkan dengan segera setelah berlakunya sesuatu kejadian.

berkongsi