singkat diulas, panjang dikerat

Maksud: Yang kurang hendaklah ditambah sedangkan yang lebih hendaklah dikurangkan

berkongsi