sirih tanya

Maksud: Sirih sekapur yang diberikan kepada orang tua seseorang gadis yang dipinang

berkongsi