sumbang salah

Maksud: Bermukah, berzina

berkongsi