sungguh kawat yang dibentuk, ikan ditebat yang diadang

Maksud: Tipu muslihat yang tersembunyi untuk mencari keuntungan diri sendiri.

berkongsi