sungguhpun lemak santan, akhirnya basi juga

Maksud: Orang yang cantik itu akhirnya akan tua juga

berkongsi