sungguhpun kawat yang dibentuk, ikan di laut yang diadang

Maksud: Sungguhpun nampaknya tidak ada sesuatu maksud tetapi ada juga benda yang dituju

berkongsi