tahu aturan

Maksud: Sedar atau tahu kewajipan

berkongsi