tak bertepat janji, tak berteban taruh, tak bertangkap, mengamang-ngamang alah di darat sahaja

Maksud: Peperangan (atau perkelahian) yang tidak mempunyai tipu daya akan alah percuma sahaja

berkongsi