tak berkelipat perut

Maksud: Tidak boleh menyembunyikan sesuatu atau menyimpan rahsia

berkongsi