tangan terbuka

Maksud: Menerima sesuatu dengan senang hati.

Contoh ayat: Kasmini menerima tanggunggjawab membiayai pelajaran anak yatim itu dengan tangan terbuka.

berkongsi