taruh beras dalam padi

Maksud: Menyimpan rahsia baik-baik

berkongsi