tedeng aling-aling

Maksud: Perbuatan yang dilakukan secara bersembunyi-sembunyi

berkongsi