tegak sama tinggi, duduk sama rendah

Maksud: Dua orang yang sama darjatnya

berkongsi