mencencang memampas, membunuh membangun

Maksud: Yang bersalah mesti diberi hukuman yang sewajarnya

berkongsi