telunjuk merosok mata

Maksud: Orang yang dipercayai berbuat khianat kepada kita

berkongsi