tembak yang beralamat, tujuan yang bermaksud

Maksud: Tiap-tiap perbuatan ada maksudnya

berkongsi