tempat berpijak sudah terban, tempat bergantung sudah putus

Maksud: Kehilangan orang tempat menumpangkan hidup

berkongsi