tepian ilmu

Maksud: Orang yang berilmu tinggi

berkongsi