tertimbun dikais, terbenam diselam

Maksud: Perihal menyelidiki sesuatu perkara yang tersembunyi

berkongsi