tiada berorang di rumah

Maksud: Perihal seorang perempuan yang belum pernah bersuami tetapi bukan gadis lagi

berkongsi