tiada sakit makan ubat

Maksud: Menyusahkan diri sendiri

berkongsi