tiada tentu ekor kepala

Maksud: Rupa orang yang gemuk dan buruk

berkongsi