tidak berdaya

Maksud: Tidak mampu melakukan sesuatu

berkongsi