tidak berisi lagi, sudah tinggal kotaknya saja

Maksud: Perihal orang yang dahulunya bagus tetapi kini tidak lagi

berkongsi