tidak makan siku-siku

Maksud: Cakap seseorang yang berleleran sahaja (tidak menurut tujuannya)

berkongsi