tinggal kelopak salak

Maksud: Habis harta bendanya (tinggal yang ada di badan sahaja)

berkongsi