tipu acheh gurindam barus

Maksud: Tipu muslihat yang halus dan licin

berkongsi