tipu daya

Maksud: Niat atau hasrat yang jahat, tipu muslihat.

berkongsi