titik berat

Maksud: Sesuatu yang diutamakan

berkongsi