titik didih

Maksud: Darjah suhu pendidihan

berkongsi