tuba binasa ikan tak dapat

Maksud: Pekerjaan yang sia-sia atau merugikan

berkongsi