tukang ampu

Maksud: Orang yang suka memuji-muji orang lain supaya mendapat keuntungan daripada orang yang dipuji

berkongsi