tukang air

Maksud: Penjual atau pengangkut air

berkongsi