umpama burung di dalam sangkar, mata terlepas badan terkurung

Maksud: Hidup terkongkong.

berkongsi