umpama burung, tumpang beramai dengan kawan banyak

Maksud: Perihal orang dagang yang tidak sungguh dan tidak tetap hatinya di negeri orang

berkongsi