wang selawat

Maksud: Upah bagi orang yang membaca doa

berkongsi